Ajánló – Weöres Sándor: A teljesség felé

“Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése” – írja Weöres Sándor   

Munkája segíthet mindenkinek, ki tudatosan járni szeretné ezt az utat.

Írott formában:  Weöres Sándor_A teljesség felé  (Forrás: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/weores/teljesse/teljfele.mek)

Hangoskönyv:  I-II. rész, III-V. rész

 

TARTALOM

Elsõ rész: A forrás

Az õs tudás – Tíz lépcsõ – Szembe–fordított tükrök –
A kimondhatatlan – A mozdulatlan utazás – A létezés – A képzelet –
Az alap-réteg – A teljesség – Az Isten – Elsõ hármas-csoport –
Második hármas-csoport – A halálról – Az eszköztelen hatásról –
A vallásosságról – Menny, pokol, tisztítótûz – A menny, pokol,
tisztítótûz körei – Élõ és létezõ – Ki vagy te? – Az egyéniség
szétbontása – A vágyak idomítása – Az élet idomítása – A teljes-
ember – Találkozás egy teljes-emberrel

Második rész: A kard

Az élet tanításai – A szeretetrõl – A visszautasító érzelmekrõl –
A jóságról – Az érzelgésrõl – Az emberismeretrõl – A közösség-
gyûlöletrõl – A közösség-javításról – A vezéremberrõl – Földi és
égi hatalom – Az országhoz – A jelenkorról – A tudomány és mûvészet
pártfogója – Fekete trilógia, I. – Fekete trilógia, II. – Fekete
trilógia, III. – Jóslás az egyéniség alá sûlyedésrõl – Jóslás az
állandó háborúról – Jóslás a trágyaözönrõl – Noé bárkája –
A haszonlesõ vallásosság – Felekezetiesség – A kivánság mint veszély
– A kivánság mint veszélytelen – A szabály, mint fogság és mint
szabadság – Az erkölcs, I. – Az erkölcs, II. – Az erkölcs, III. –
Pehely, mely ólomnak látszik – Természetes igények – A sors –
Csonka és egész

Harmadik rész: A fészek

Az élet megértése – Vándorúton – Nõ és férfi – Kétféle óhaj –
Ifjak és vének szépsége – A szépség – Beszélgetés-foszlányok a
széprõl – A remekmû – A versrõl – A teremtõ képzelet –
A gondolatok visszája és színe – A tárgyak visszája és színe – A lét
visszája és színe – Hármas-tükör – Nevezhetõk és nevezhetetlen –
Fehér trilógia, I. – Fehér trilógia, II. – Fehér trilógia, III. –
Tér és pont – Idõ – Az eszme-idõ – Kérés

Negyedik rész: A szárny

Útravaló – Ne várj csodát – Az elmosódó határok – A kulcs kettõt
fordul a zárban – Angyalok – Tündérek, manók – Az érzékfeletti
érzékelés – Az értelem fokozatai – A legfelsõ élmény –
Az alkalmatlan kísérõ – A hírvágy – Haláltánc – Vetkõzés –
Meztelenség – Mindentudó, mindenható, mindenütt-jelenvaló – Hullámok
és tenger

Ötödik rész: A kristály

Találkozás egy ifjúval – Teljes gyönyörûség – A nagy látvány –
A rossz létjoga – Az értelmét-adó s a lényét-adó – Három vízszintes,
egy függõleges – Párbeszéd – Genesis – Metamorphosis – Apocalypsis
– Tíz erkély – Összefoglalás – Az igazságról – Befejezés

Megosztás: